Algemene voorwaarden

DOOR HTTPS://HETCONTENTATELIER.NL TE BEZOEKEN, GAAT U AKKOORD MET ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

VOORWAARDEN

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt.

De website en de inhoud ervan zijn eigendom van Kristel Neevel, handelend onder de naam Het Content Atelier (“Bedrijf”, “wij” of “ons”). De term “u” verwijst naar de gebruiker of kijker van https://hetcontentatelier.nl (“Website”).

Lees deze Algemene voorwaarden aandachtig door. We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, en door de website en de inhoud ervan te gebruiken, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals ze verschijnen, ongeacht of u ze hebt gelezen of niet. Als u niet akkoord gaat met deze AV, gebruik dan onze website of de inhoud ervan niet.

WEBSITE GEBRUIK EN TOESTEMMING

De woorden, het ontwerp, de lay-out, grafische afbeeldingen, foto’s, afbeeldingen, informatie, materialen, documenten, gegevens, databases en alle andere informatie en intellectuele eigendom die toegankelijk zijn op of via deze website (“Inhoud”) is ons eigendom en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten .

Als u een dienst, lidmaatschap, product of abonnement hebt gekocht of anderszins een afzonderlijke overeenkomst met ons bent aangegaan, bent u ook onderworpen aan de voorwaarden van die overeenkomst of die gebruiksvoorwaarden, die prevaleren in geval van een conflict. Online aankopen hebben aanvullende gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de transactie.

Door deze website en de inhoud ervan te bezoeken of te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent en dat u akkoord gaat met en zich zult houden aan deze AV. Elke registratie door, gebruik van of toegang tot de website en de inhoud ervan door iemand jonger dan 18 jaar is ongeautoriseerd, zonder vergunning en in strijd met deze AV.

U bent verantwoordelijk voor het naleven van lokale wetten die van toepassing zijn in uw rechtsgebied.

Alle producten en diensten die door het bedrijf worden geleverd en geadverteerd, zijn onderworpen aan alle andere toepasselijke voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik ervan.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Onze beperkte licentie voor u. Deze website en de inhoud ervan zijn eigendom van ons en/of onze gelieerde ondernemingen of licentiegevers, tenzij anders vermeld, en worden beschermd door copyright, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten.

Als u onze website of enige inhoud ervan bekijkt, koopt of opent, wordt u beschouwd als onze licentiehouder. Om twijfel te voorkomen: u krijgt een herroepbare, niet-overdraagbare licentie voor uitsluitend persoonlijk, niet-commercieel gebruik, beperkt tot u.

Wanneer u onze website of enige inhoud ervan koopt of bezoekt, gaat u daarmee akkoord

U zult onze website of inhoud niet kopiëren, dupliceren of stelen. U begrijpt dat het doen van iets met onze website of de inhoud ervan dat in strijd is met deze AV en de beperkte licentie die we u hierin verstrekken, wordt beschouwd als diefstal, en we behouden ons het recht voor om diefstal te vervolgen voor zover de wet dit toelaat.

U mag op geen enkele manier gebruiken, kopiëren, aanpassen, impliceren of vertegenwoordigen dat onze website of de inhoud ervan van u is of door u is gemaakt. Door onze website-inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden, af te drukken of anderszins te gebruiken, aanvaardt u op geen enkele manier eigendomsrechten van de inhoud – het is nog steeds ons eigendom.

U moet onze schriftelijke toestemming krijgen voordat u onze website-inhoud voor uw eigen zakelijke gebruik gebruikt of voordat u deze met anderen deelt. Dit betekent dat u niet mag wijzigen, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden, vertalen, verkopen, op de markt brengen, afgeleide werken maken, exploiteren of distribueren op welke manier of medium dan ook (inclusief via e-mail, website, link of enige andere elektronische middelen) enige Website-inhoud omdat dat wordt beschouwd als het stelen van ons werk.

We verlenen u een beperkte licentie om van onze website en de inhoud ervan te genieten voor uw eigen persoonlijk gebruik, niet voor uw eigen zakelijke/commerciële gebruik of voor enig ander gebruik waarmee u geld verdient, tenzij we u schriftelijke toestemming hebben gegeven dat u dit mag doen.

Als Licentiehouder begrijpt en erkent u dat deze Website en de Inhoud ervan door ons zijn ontwikkeld of verkregen door een aanzienlijke investering van tijd, moeite en kosten, en dat deze Website en de Inhoud ervan waardevolle, speciale en unieke activa van ons zijn die behoefte hebben aan te beschermen tegen oneigenlijk en ongeoorloofd gebruik. We verklaren duidelijk dat u deze website of de inhoud ervan niet mag gebruiken op een manier die een inbreuk vormt op onze rechten of die niet door ons is geautoriseerd.

De handelsmerken en logo’s die op onze website of de inhoud ervan worden weergegeven, zijn handelsmerken van ons, tenzij anders aangegeven. Elk gebruik, inclusief framing, metatags of andere tekst waarin deze handelsmerken of andere weergegeven handelsmerken worden gebruikt, is ten strengste verboden zonder onze schriftelijke toestemming.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden of een uitdrukkelijke schriftelijke licentie worden verleend, zijn voorbehouden aan ons.

Uw licentie voor ons. Door materiaal op of via onze website te plaatsen of in te dienen, zoals opmerkingen, berichten, foto’s, afbeeldingen of video’s of andere bijdragen, verklaart u dat u de eigenaar bent van al dit materiaal en dat u ten minste 18 jaar oud bent.

Wanneer u zich vrijwillig aan ons onderwerpt of een opmerking of foto plaatst

, afbeelding, video of enige andere inzending voor gebruik op of via onze website, geeft u ons, en iedereen die door ons geautoriseerd is, toestemming om het onderdeel te maken van onze huidige of toekomstige website en de inhoud ervan. Dit recht omvat het verlenen van eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten aan ons onder enige relevante jurisdictie zonder enige verdere toestemming van u of compensatie door ons aan u. Uw rechten met betrekking tot deze persoonlijke informatie zijn te vinden in ons privacybeleid.

U erkent dat we het recht hebben maar niet de verplichting om bijdragen van u te gebruiken en dat we ervoor kunnen kiezen om het gebruik van dergelijke bijdragen op onze website of in onze inhoud op elk moment en om welke reden dan ook stop te zetten.

VERZOEK OM TOESTEMMING OM INHOUD TE GEBRUIKEN

Elk verzoek om schriftelijke toestemming om onze inhoud te gebruiken, of enig ander intellectueel eigendom of eigendom van ons, moet worden gedaan VOORDAT u de inhoud wilt gebruiken door het “Contact”-formulier op deze website in te vullen of door een e-mail te sturen naar info@hetcontentatelier.nl

We verklaren heel duidelijk dat u geen inhoud mag gebruiken op een manier die in strijd is met deze AV, tenzij we u hiervoor specifieke schriftelijke toestemming hebben gegeven. Als u toestemming van ons krijgt, stemt u ermee in om de specifieke inhoud die we toestaan te gebruiken en ALLEEN op de manieren waarvoor we u onze schriftelijke toestemming hebben gegeven. Als u ervoor kiest om de inhoud te gebruiken op een manier waarvoor we u niet specifiek schriftelijke toestemming hebben gegeven, stemt u er nu mee in dat u wordt behandeld alsof u dergelijke inhoud van ons hebt gekopieerd, gedupliceerd en/of gestolen, en stemt u ermee in om onmiddellijk te stoppen met het gebruik dergelijke inhoud en om alle acties te ondernemen die we vragen en door de methoden en binnen het tijdsbestek die we voorschrijven om onze intellectuele eigendom en eigendomsrechten op onze website en de inhoud ervan te beschermen.

Digitale millenniumauteursrechtwet. We respecteren de auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u echter van mening bent dat de inhoud op deze website inbreuk maakt op enig auteursrecht dat uw eigendom is en zonder uw toestemming op onze website is geplaatst, kunt u ons op de hoogte stellen met het verzoek de informatie van de website te verwijderen. Elk verzoek mag alleen worden ingediend door u of een vertegenwoordiger die bevoegd is om namens u op te treden bij info@hetcontentatelier.nl

Persoonlijke verantwoordelijkheid en aanvaarding van risico

Als licentiehouder stemt u ermee in dat u uw eigen oordeel gebruikt bij het gebruik van onze website en de inhoud ervan en u stemt ermee in dat u dit op eigen risico doet. U stemt ermee in en begrijpt dat u alle risico’s op u neemt en dat er op geen enkele manier resultaten worden gegarandeerd met betrekking tot deze website en/of de inhoud ervan. Deze website en de inhoud ervan zijn louter bedoeld om u te voorzien van onderwijs en hulpmiddelen om u te helpen uw eigen beslissingen te nemen. U bent als enige verantwoordelijk voor uw acties, beslissingen en resultaten op basis van het gebruik, misbruik of niet-gebruik van deze website of enige inhoud ervan.

VRIJWARING

Onze website en de inhoud ervan zijn uitsluitend voor informatieve en educatieve doeleinden. Voor zover toegestaan door de wet, sluiten we uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor enige directe, indirecte of gevolgschade of schade opgelopen door u of anderen in verband met onze website en de inhoud ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor ongevallen, vertragingen, verwondingen, schade, verlies, schade, overlijden, gederfde winst, persoonlijke of zakelijke onderbrekingen, verkeerde toepassing van informatie, lichamelijke of geestelijke ziekte, aandoening of probleem, lichamelijk, geestelijk, emotioneel of spiritueel letsel of letsel, verlies van inkomen of inkomsten, verlies van zaken , verlies van winst of contracten, verwachte besparingen, verlies van gegevens, verlies van goodwill, verspilde tijd en voor elk ander verlies of schade van welke aard dan ook, ongeacht of deze is veroorzaakt door nalatigheid, contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar. U erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig lasterlijk, beledigend of onwettig gedrag van enige andere websitedeelnemer of -gebruiker, inclusief u.

Juridische en financiële disclaimer. Deze website en de inhoud ervan mogen op geen enkele manier worden gezien of vertrouwd als zakelijk, financieel of juridisch advies. De informatie die via onze website wordt verstrekt en de inhoud ervan is niet bedoeld ter vervanging van professioneel advies dat kan worden verstrekt door uw eigen accountant, advocaat of financieel adviseur. We geven op geen enkele manier financieel of juridisch advies. U wordt hierbij geadviseerd om uw eigen accountant, advocaat of financieel adviseur te raadplegen voor alle vragen en zorgen die u heeft met betrekking tot uw eigen inkomsten en belastingen met betrekking tot uw specifieke financiële en/of juridische situatie. U stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor uw inkomsten, het slagen of mislukken van uw zakelijke beslissingen, de toename of afname van uw financiën of inkomensniveau, of enig ander resultaat van welke aard dan ook dat u mogelijk heeft als gevolg van aan u gepresenteerde informatie via onze website of de inhoud ervan. U bent zelf verantwoordelijk voor uw resultaten.

Disclaimer voor inkomsten. U erkent dat we geen uitspraken hebben gedaan en ook niet doen over de gezondheidsfysica

l, mentale, emotionele, spirituele of gezondheidsvoordelen, toekomstige inkomsten, uitgaven, verkoopvolume of potentiële winstgevendheid of verlies van welke aard dan ook dat kan worden verkregen als gevolg van uw gebruik van deze website of de inhoud ervan. We kunnen en zullen niet garanderen dat u een bepaald resultaat zult bereiken, positief of negatief, financieel of anderszins, door het gebruik van onze website of de inhoud ervan en u accepteert en begrijpt dat de resultaten voor elk individu verschillen. We wijzen ook uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de keuzes, acties, resultaten, gebruik, misbruik of niet-gebruik van de informatie die wordt verstrekt of verkregen door het gebruik van onze website of de inhoud ervan. U stemt ermee in dat uw resultaten strikt uw eigendom zijn en dat wij op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor uw resultaten.

Garantie Disclaimer. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT ONZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT ONZE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN WORDEN GELEVERD “ALS IS” EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN FUNCTIONEEL, ONONDERBROKEN, CORRECT, VOLLEDIG, PASSEND OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT ENIG DEEL VAN DE WEBSITE, DE INHOUD VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN . WIJ GEVEN GEEN GARANTIE OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN OF OP WEBSITES VAN DERDEN WAT BETREFT DE JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS.

Technologie Disclaimer. We proberen ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid en levering van onze website en de inhoud ervan ononderbroken en foutloos is. We kunnen echter niet garanderen dat uw toegang niet van tijd tot tijd wordt opgeschort of beperkt, ook niet om reparaties, onderhoud of updates mogelijk te maken, hoewel we natuurlijk zullen proberen de frequentie en duur van opschorting of beperking te beperken. Voor zover toegestaan door de wet, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor schadevergoeding of terugbetalingen, of voor enig ander verhaal, indien onze website of de inhoud ervan onbeschikbaar wordt of de toegang ertoe traag of onvolledig wordt om welke reden dan ook, zoals zoals systeemback-upprocedures, internetverkeersvolume, upgrades, overbelasting van verzoeken aan de servers, algemene netwerkstoringen of -vertragingen, of enige andere oorzaak waardoor onze website of de inhoud ervan van tijd tot tijd ontoegankelijk voor u kan worden.

Fouten en omissies. We geven geen garantie of garantie met betrekking tot de juistheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie op onze website of de inhoud ervan. Alles is in het werk gesteld om u de meest accurate, up-to-date informatie te bieden, maar omdat de aard van wetenschappelijk onderzoek voortdurend evolueert, kunnen wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van onze inhoud. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen op de website, de inhoud ervan of in andere informatie waarnaar wordt verwezen door of gelinkt aan de site. U erkent dat dergelijke informatie onnauwkeurigheden of fouten kan bevatten voor zover toegestaan door de wet.

Links naar andere websites. We kunnen links en verwijzingen naar andere websites aanbieden die door derden worden onderhouden en die u buiten onze website of de inhoud ervan kunnen brengen. Deze links worden voor uw gemak verstrekt en het opnemen van een link in onze website of de inhoud ervan naar een andere website impliceert niet onze goedkeuring, sponsoring of goedkeuring van die website of de eigenaar ervan. We onderschrijven niet en zijn niet verantwoordelijk voor de standpunten, meningen, feiten, adviezen, verklaringen, fouten of weglatingen die worden verstrekt door externe bronnen waarnaar wordt verwezen op onze website of de inhoud ervan, of hun nauwkeurigheid of betrouwbaarheid. We hebben geen controle over de inhoud of functionaliteit van die websites en daarom aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor enig verlies, schade of anderszins die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Het is uw verantwoordelijkheid om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van die gelinkte websites te bekijken om te bevestigen dat u dit beleid begrijpt en ermee akkoord gaat.

Beperkingen op linken en framing. U mag een hyperlink naar onze website of inhoud maken zolang de link geen sponsoring, goedkeuring of eigendom van onze website of inhoud vermeldt of impliceert en niet aangeeft of impliceert dat we zijn gesponsord, onderschreven of eigendomsrechten hebben op uw website. U mag onze inhoud echter niet framen of inline linken zonder onze schriftelijke toestemming.

Door onze website en de inhoud ervan op enigerlei wijze of om welke reden dan ook te kopen en/of te gebruiken, gaat u ook impliciet akkoord met onze volledige beeldlicentie die op deze website te vinden is.

VRIJWARING, BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJGAVE VAN CLAIMS

Vrijwaring. U stemt er te allen tijde mee in om ons bedrijf, evenals al onze gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, functionarissen, directeuren,

aandeelhouders, werknemers, joint venture-partners, opvolgers, verkrijgers, rechtverkrijgenden en licentiehouders, voor zover van toepassing, van en tegen alle claims, oorzaken van actie, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief juridische kosten en uitgaven, die voortvloeien uit of met betrekking tot onze website, de inhoud ervan of uw schending van enige verplichting, garantie, verklaring of convenant uiteengezet in deze AV of in enige andere overeenkomst met ons.

Beperking van aansprakelijkheid. Wij kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de informatie, producten of materialen die u opvraagt of ontvangt via of op onze website en de inhoud ervan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongevallen, vertragingen, verwondingen, schade, verlies, schade, overlijden, gederfde winst, persoonlijke of zakelijke onderbrekingen, verkeerde toepassing van informatie, lichamelijke of geestelijke ziekte, aandoening of probleem, of anderszins, als gevolg van een handeling of verzuim van wie of welk bedrijf dan ook, of het nu gaat om eigenaren, personeel, agenten, joint venture-partners, aannemers, verkopers, gelieerde ondernemingen of anderszins, die aan ons gelieerd zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eigenaren, personeel, agenten, joint venture-partners, aannemers, verkopers, gelieerde ondernemingen of anderszins die betrokken zijn bij het weergeven van onze website of de inhoud ervan, of op welke manier dan ook of op welke locatie dan ook. In het geval dat u onze website en de inhoud ervan of enige andere informatie die door ons is verstrekt of aan ons is gelieerd, gebruikt, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid.

Vrijgave van claims. In geen geval zijn wij aansprakelijk jegens enige partij voor enige vorm van directe, indirecte, speciale, incidentele, billijke of gevolgschade voor het gebruik van of het vertrouwen op onze website en de inhoud ervan, of op degenen die op enigerlei wijze met ons zijn verbonden, en u vrijwaart ons hierbij van alle claims; inclusief, maar niet beperkt tot, die met betrekking tot winstderving, persoonlijke of zakelijke onderbrekingen, persoonlijk letsel, ongevallen, verkeerde toepassing van informatie of enig ander verlies, lichamelijke of geestelijke ziekte, aandoening of probleem, of anderszins, zelfs als we uitdrukkelijk op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade of moeilijkheden.

UW GEDRAG

U stemt ermee in dat u onze website of het gedrag ervan niet zult gebruiken op een manier die ertoe leidt of waarschijnlijk zal leiden dat de website, de inhoud of de toegang daartoe op enigerlei wijze wordt onderbroken, beschadigd of belemmerd. U begrijpt dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle elektronische communicatie en inhoud die vanaf uw computer naar deze website en de inhoud ervan en naar ons wordt verzonden.

U stemt ermee in om alleen goederen of diensten te kopen voor uzelf of voor een andere persoon voor wie u dit wettelijk is toegestaan of voor wie u de uitdrukkelijke toestemming hebt verkregen om hun naam, adres, betalingswijze, creditcardnummer en factuurgegevens te verstrekken .

U stemt ermee in financieel verantwoordelijk te zijn voor alle aankopen die u of iemand die namens u handelt via de Website of de Inhoud ervan doet. U stemt ermee in de website en de inhoud ervan alleen voor legitieme, niet-commerciële doeleinden te gebruiken en niet voor speculatieve, valse, frauduleuze of illegale doeleinden.

Als u een lidmaatschap of product bij ons heeft gekocht, gaat u ermee akkoord dat u uw gebruikersnaam of wachtwoord met niemand deelt en dat u deze informatie veilig bewaart. U stemt ermee in dat u onbevoegde gebruikers geen toegang tot uw account zult geven om afbeeldingen te gebruiken of te downloaden of om wijzigingen aan uw account aan te brengen. Verder gaat u akkoord met de volledige beeldlicentie en aankoopovereenkomst die op deze website te vinden zijn.

U mag de website en de inhoud ervan alleen voor wettige doeleinden gebruiken. U stemt ermee in dat u de website of de inhoud ervan op geen van de volgende manieren zult gebruiken:

Voor frauduleuze doeleinden of in verband met een strafbaar feit of anderszins onwettige activiteiten uitvoeren

Om materiaal te verzenden, gebruiken of hergebruiken dat illegaal, beledigend, beledigend, onfatsoenlijk, schadelijk, lasterlijk, obsceen of bedreigend, bedreigend, aanstootgevend, inbreukmakend op de privacy is, in strijd met het vertrouwen, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, of dat kan anders anderen verwonden

Om onze website of de inhoud ervan te verzenden, negatief te beïnvloeden of te infecteren met softwarevirussen of enige andere schadelijke of vergelijkbare computercode die is ontworpen om de werking van computersoftware of -hardware, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of spam, ongeacht of bedoeld of niet

Om ergernis, ongemak of onnodige angst te veroorzaken

Om u voor te doen als een derde partij of anderszins te misleiden met betrekking tot de oorsprong van uw bijdragen

Om enig deel van onze website of de inhoud ervan te reproduceren, dupliceren, kopiëren of door te verkopen op een manier die niet in overeenstemming is met deze AV of enige andere overeenkomst met ons.

ONLINE HANDEL

Op bepaalde delen van de website of de inhoud ervan kunt u aankopen doen bij ons of bij andere handelaren. Als u een aankoop bij ons doet op of via onze website of de inhoud ervan, wordt alle informatie verkregen tijdens uw aankoop of transactie en alle informatie die u verstrekt als onderdeel van de transactie, zoals uw naam, adres, betalingswijze, kredietwaardigheid kaartnummer en factuurgegevens kunnen worden verzameld

door ons, de handelaar, en ons betalingsverwerkingsbedrijf. Lees ons privacybeleid voor hoe we voldoen aan de beveiliging van uw persoonlijke gegevens.

Uw deelname aan, correspondentie of zakelijke transacties met een gelieerde onderneming, persoon of bedrijf gevonden op of via onze website, alle aankoopvoorwaarden, -voorwaarden, verklaringen of garanties in verband met betaling, terugbetalingen en/of levering met betrekking tot uw aankoop, zijn uitsluitend tussen u en de verkoper. U stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade, terugbetalingen of andere zaken van welke aard dan ook die zijn opgelopen als gevolg van dergelijke transacties met een handelaar.

Betalingsverwerkende bedrijven en verkopers hebben mogelijk andere privacy- en gegevensverzamelingspraktijken dan de onze. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dit onafhankelijke beleid van de betalingsverwerkende bedrijven en verkopers. Bovendien, wanneer u bepaalde aankopen doet via onze website of de inhoud ervan, kunt u onderworpen zijn aan de aanvullende voorwaarden van een betalingsverwerkingsbedrijf, handelaar of ons die specifiek van toepassing zijn op uw aankoop. Voor meer informatie over een handelaar en de voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, gaat u naar de website van die handelaar en klikt u op de informatielinks of neemt u rechtstreeks contact op met de handelaar.

U vrijwaart ons, onze gelieerde ondernemingen, ons betalingsverwerkingsbedrijf en verkopers van alle schade die u oploopt, en stemt ermee in geen claims tegen ons of hen in te dienen die voortvloeien uit uw aankoop via of gebruik van onze website of de inhoud ervan.

GEMENGD

Mocht een bepaling van deze Algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zijn of worden onder de toepasselijke wetgeving, dan blijven de andere bepalingen onaangetast en blijven ze volledig van kracht.

Deze algemene voorwaarden binden en komen ten goede aan de opvolgers en rechtverkrijgenden van de partijen. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet overdraagbaar; elke overdracht, toewijzing of delegatie door u is ongeldig.

Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot hun relatie en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, afspraken en verklaringen voor zover deze op enigerlei wijze verband houden met het onderwerp hiervan. Geen enkele afstandsverklaring van een van de bepalingen is bindend voor beide partijen, tenzij schriftelijk vastgelegd waarin een dergelijke afstandsverklaring, toestemming of wijziging wordt gespecificeerd en door beide partijen is ondertekend.

De kopjes van deze Algemene voorwaarden zijn alleen voor het gemak bedoeld en hebben geen invloed op de constructie of interpretatie ervan.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Sites, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden, zonder wijzigingen, en erkent u ze gelezen te hebben. We behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of nieuwe voorwaarden op te leggen aan het gebruik van de Site, in welk geval we de herziene Algemene Voorwaarden op deze Site zullen plaatsen. Door de Site te blijven gebruiken nadat we dergelijke wijzigingen hebben geplaatst, accepteert u de nieuwe Algemene voorwaarden met de wijzigingen.

KINDEREN

Om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site, moet u meerderjarig zijn in uw rechtsgebied en de vereiste bevoegdheid en autoriteit hebben om deze Algemene voorwaarden aan te gaan.

BEËINDIGING

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot de website en de inhoud ervan, geheel of gedeeltelijk, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren of te beëindigen. In het geval van annulering of beëindiging bent u niet langer bevoegd om toegang te krijgen tot het deel van de Website of Inhoud waarop een dergelijke annulering of beëindiging van toepassing is. De beperkingen die in deze AV aan u worden opgelegd met betrekking tot de Website en de Inhoud ervan, blijven nu en in de toekomst van toepassing, zelfs na beëindiging door u of ons.

Als u vragen heeft over deze AV, neem dan contact met ons op via info@hetcontentatelier.nl

Laatst bijgewerkt: Juli 2023

© Het Content Atelier, 2023. Alle rechten voorbehouden.