Privacy Beleid

Privacy beleid

WEBSITE PRIVACYBELEID

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt.

OVERZICHT

Het Content Atelier (“Bedrijf”) zet zich in om uw privacy online te beschermen. Bedrijf leeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) na om de persoonlijke informatie van haar klanten te beschermen. Persoonlijke informatie omvat alle informatie over een identificeerbare persoon, zoals naam, adres, geslacht, leeftijd en andere zaken. Door het bedrijf uw persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken ervan door ons in overeenstemming met de voorwaarden van dit websiteprivacybeleid (het “beleid”). Dit beleid beschrijft de persoonlijke informatie die we verzamelen en verwerken via deze website op https://hetcontentatelier.nl (de “Site”).

Bezoekers en gebruikers van de site worden aangeduid als “gebruiker”, “u” en “uw” en naar het bedrijf wordt verwezen als “wij”, “ons” en “onze”.

Het gebruik van persoonlijke informatie of bijdragen die u aan ons verstrekt, of die door ons op of via onze website of de inhoud ervan worden verzameld, valt onder dit privacybeleid. Door onze website of de inhoud ervan te gebruiken, stemt u in met dit privacybeleid, ongeacht of u het hebt gelezen of niet.

Op de Site bieden we informatie over content sjablonen, bedrijfsstrategie, grafisch ontwerp, visuele branding, merkstrategie, sociale media en een blog (de “Service”). Het gebruik van de site, inclusief al het hierin gepresenteerde materiaal en alle online services die door het bedrijf worden geleverd, is onderworpen aan dit beleid. Dit beleid is van toepassing op alle sitebezoekers, klanten en alle andere gebruikers van de site.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ OVER U, MET WELK DOEL EN OP WELKE GROND VERWERKEN WE DEZE?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd. Het bevat geen geanonimiseerde gegevens.

We kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens over u verwerken:

Communicatiegegevens die alle communicatie omvatten die u naar ons verzendt, of dat nu via het contactformulier op onze website is, via e-mail, sms, berichten op sociale media, berichten op sociale media of enige andere communicatie die u ons stuurt. Wij verwerken deze gegevens om met u te communiceren, voor het bijhouden van gegevens en voor het instellen, nastreven of verdedigen van rechtsvorderingen. Onze rechtmatige grond voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, die in dit geval zijn om te antwoorden op berichten die naar ons zijn verzonden, om gegevens bij te houden en om juridische claims vast te stellen, na te streven of te verdedigen.

 

Klantgegevens die gegevens bevatten met betrekking tot eventuele aankopen van goederen en/of diensten, zoals uw naam, titel, e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, aankoopgegevens en financiële gegevens (zoals creditcardgegevens en factuuradres). Financiële gegevens en aankoopgegevens worden overgedragen aan onze betalingsverwerkers Paypal en Stripe. U dient het privacybeleid van deze verwerkers te lezen om te bepalen hoe zij uw financiële gegevens gebruiken, openbaar maken en beschermen. Wij verwerken deze gegevens om de goederen en/of diensten die u hebt gekocht te leveren en om gegevens van dergelijke transacties bij te houden. Onze rechtmatige grond voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen op uw verzoek om een dergelijk contract aan te gaan.

 

Gebruikersgegevens die gegevens bevatten over hoe u onze website en eventuele online diensten gebruikt, samen met alle gegevens die u plaatst voor publicatie op onze website of via andere online diensten. Wij verwerken deze gegevens om onze website te laten functioneren en ervoor te zorgen dat relevante inhoud aan u wordt geleverd, om de veiligheid van onze website te waarborgen, om back-ups van onze website en/of databases te onderhouden en om publicatie en beheer van onze website en andere online diensten mogelijk te maken en zaken. Onze wettelijke grond voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, die in dit geval zijn om ons in staat te stellen onze website en ons bedrijf correct te beheren.

 

Technische gegevens waaronder gegevens over uw gebruik van onze website en online diensten zoals uw IP-adres, uw inloggegevens, details over uw browser, duur van het bezoek aan pagina’s op onze website, paginaweergaven en navigatiepaden, details over het aantal keren u gebruikt onze website, tijdzone-instellingen en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Als u onze website gebruikt via een mobiel apparaat of app, kunnen we informatie over uw mobiele apparaat verzamelen, inclusief apparaat-ID, model en fabrikant, en locatiegegevens. De bron van deze gegevens is afkomstig van ons analysevolgsysteem. We verwerken deze gegevens om uw gebruik van onze website en andere online diensten te analyseren, om ons bedrijf en onze website te beheren en te beschermen, om relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren en om de effectiviteit van onze advertenties te begrijpen. Onze rechtmatige grond voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, in dit geval om ons in staat te stellen onze website en ons bedrijf goed te beheren en ons bedrijf te laten groeien en onze marketingstrategie te bepalen.

 

Marketing Data dat een naam en e-mailadres bevat zodat we u onze nieuwsbrief kunnen bezorgen, gegevens over uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze derde partijen en uw communicatievoorkeuren. We verwerken deze gegevens om u in staat te stellen deel te nemen aan onze promoties, om relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren en om de effectiviteit van deze advertenties te meten of te begrijpen. Onze wettelijke grond voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, in dit geval om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te bepalen.

 

Sociale netwerkgegevens We hebben mogelijk toegang tot persoonlijke gegevens van sociale netwerksites en apps, inclusief maar niet beperkt tot Facebook, Instagram, Linkedin, Pinterest, YouTube, Twitter. De verzamelde gegevens kunnen uw naam, de gebruikersnaam van uw sociale netwerk, locatie, e-mailadres, geslacht, profielfoto en andere openbare informatie omvatten. Als u niet wilt dat wij toegang hebben tot deze informatie, ga dan naar de specifieke sociale netwerksite en wijzig uw privacy-instellingen. Onze wettelijke grond voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, in dit geval om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te bepalen.

 

Gevoelige gegevens Wij verzamelen geen gevoelige gegevens over u. Gevoelige gegevens verwijzen naar gegevens die details bevatten over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens. We verzamelen geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

 

Gerichte advertenties We kunnen klantgegevens, gebruikersgegevens, technische gegevens en marketinggegevens gebruiken om relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren (inclusief Facebook-advertenties of andere display-advertenties) en om de effectiviteit van de advertenties die we u aanbieden te meten of te begrijpen. Onze wettelijke grond voor deze verwerking zijn legitieme belangen, namelijk de groei van ons bedrijf. We kunnen dergelijke gegevens ook gebruiken om u andere marketingcommunicatie te sturen. Onze wettelijke grond voor deze verwerking is toestemming of legitieme belangen (namelijk om ons bedrijf te laten groeien).

Wanneer we wettelijk verplicht zijn om persoonlijke gegevens te verzamelen, of onder de voorwaarden van het contract tussen ons en u ons die gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, zijn we mogelijk niet in staat om het contract uit te voeren (bijvoorbeeld om goederen of diensten te leveren aan jou). Als u ons de gevraagde gegevens niet verstrekt, moeten we mogelijk een product of dienst die u hebt besteld annuleren, maar als we dat doen, zullen we u op dat moment op de hoogte stellen.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor een doel waarvoor ze zijn verzameld of, indien nodig, voor een redelijkerwijs verenigbaar doel. Stuur voor meer informatie hierover een e-mail naar info@hetcontentatelier.nl. In het geval dat we uw gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd nieuw doel, zullen we u dit laten weten en de wettelijke gronden voor verwerking uitleggen.

We kunnen uw persoonsgegevens zonder uw medeweten of toestemming verwerken wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is.

We voeren geen geautomatiseerde besluitvorming of enige vorm van geautomatiseerde profilering uit.

BEZICHTIGING DOOR ANDEREN

Houd er rekening mee dat wanneer u vrijwillig uw persoonlijke gegevens beschikbaar stelt voor online inzage door anderen via deze website of de inhoud ervan, deze door anderen kunnen worden gezien, verzameld en gebruikt, en daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik van de informatie die u vrijwillig deelt (d.w.z. een reactie op een blogbericht deelt, een bericht plaatst op onze Facebook-pagina of Instagram-feed, enz.).

VERTROUWELIJKHEID

Wij streven ernaar om de Persoonsgegevens die u met ons deelt vertrouwelijk te houden. Houd er rekening mee dat we dergelijke informatie kunnen vrijgeven als dit wettelijk verplicht is of als we te goeder trouw van mening zijn dat: (1) een dergelijke actie noodzakelijk is om onze rechten of eigendommen of die van onze gebruikers of licentiehouders te beschermen en te verdedigen, (2) om onmiddellijk te handelen als nodig is om de persoonlijke veiligheid of rechten van onze gebruikers of het publiek te beschermen, of (3) om een echte of vermeende schending van dit privacybeleid of van onze disclaimer, algemene voorwaarden of andere andere gebruiksvoorwaarden of overeenkomst met ons.

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN

We kunnen gegevens over u verzamelen doordat u de gegevens rechtstreeks aan ons verstrekt (bijvoorbeeld door een product/dienst te kopen en af te rekenen, formulieren op onze site in te vullen of door ons e-mails te sturen). We kunnen automatisch bepaalde gegevens van u verzamelen terwijl u onze website gebruikt door cookies en vergelijkbare technologieën te gebruiken. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie hierover.

We kunnen gegevens ontvangen van derden, zoals analyseproviders zoals Google, advertentienetwerken zoals Facebook, aanbieders van zoekinformatie zoals Google, aanbieders van technische, betalings- en bezorgdiensten, zoals verkopers, gegevensmakelaars of aggregators.

MARKETINGCOMMUNICATIE

Onze wettelijke grond voor het verwerken van uw persoonsgegevens om u marketing te sturen c

communicatie is uw toestemming of onze legitieme belangen.

We kunnen u marketingcommunicatie van ons sturen als (i) u een aankoop bij ons heeft gedaan (ii) u hebt ingestemd met het ontvangen van marketingcommunicatie en u zich sindsdien niet hebt afgemeld voor het ontvangen van dergelijke communicatie.

We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden voor hun eigen marketingdoeleinden.

U kunt ons op elk moment vragen om te stoppen met het sturen van marketingberichten door de opt-out-links te volgen op elk marketingbericht dat u wordt toegestuurd OF door ons op elk moment te e-mailen op info@hetcontentatelier.nl.

Als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie, is deze opt-out niet van toepassing op persoonsgegevens die worden verstrekt als gevolg van andere transacties, zoals aankopen.

OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens moeten delen met de onderstaande partijen:

Andere bedrijven die ons diensten verlenen (zoals onze nieuwsbriefaanbieders om contact met u op te nemen via e-mail, onze verkopersaccounts om betalingen te verwerken, Google/social media-platforms om advertenties weer te geven en onze gelieerde ondernemingen).

Dienstverleners die IT- en systeembeheerdiensten leveren.

Professionele adviseurs waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars.

Overheidsinstanties die ons verplichten verwerkingsactiviteiten te melden.

Derde partijen aan wie we delen van ons bedrijf of onze activa verkopen, overdragen of samenvoegen.

Wij eisen van alle derden aan wie wij uw gegevens doorgeven dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. We staan dergelijke derden alleen toe om uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

DATAVEILIGHEID

We nemen alle redelijke stappen om de Persoonsgegevens die u ons verstrekt te beschermen tegen misbruik, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang. We hebben beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt, gewijzigd, openbaar gemaakt of geopend worden zonder toestemming. We delen uw Persoonsgegevens alleen met vertrouwde derde partijen die dezelfde mate van zorgvuldigheid betrachten bij het verwerken van uw Persoonsgegevens. Dat gezegd hebbende, kunnen we niet garanderen dat uw persoonlijke gegevens altijd veilig zullen zijn vanwege technologie- of beveiligingsinbreuken.

We beschikken over procedures om elke vermoedelijke inbreuk op persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte stellen van een inbreuk als we hier wettelijk toe verplicht zijn.

INDIENEN, OPSLAAN, DELEN EN OVERDRAGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden intern of via een gegevensbeheersysteem opgeslagen. Uw persoonlijke gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen die helpen bij het verkrijgen, beheren of opslaan van die informatie, of die een legitieme behoefte hebben om dergelijke persoonlijke gegevens te kennen (d.w.z. onze hostingprovider, website-ontwikkelaar, nieuwsbriefprovider, betalingsverwerkers of teamleden) .

Het is belangrijk op te merken dat we gegevens internationaal kunnen overdragen. Voor gebruikers in de Europese Unie, houd er rekening mee dat we persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie doorgeven. Door onze website te gebruiken en ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, stemt u in met deze overdrachten in overeenstemming met dit privacybeleid.

DATARETENTIE

We zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Bij het bepalen wat de juiste tijd is om de gegevens te bewaren, kijken we naar de hoeveelheid, aard en gevoeligheid, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking, de verwerkingsdoeleinden, als deze op andere manieren kunnen worden bereikt en wettelijke vereisten.

Voor belastingdoeleinden vereist de wet dat we basisinformatie over onze klanten (inclusief contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) zeven jaar bewaren nadat ze geen klant meer zijn.

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anonimiseren voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval we deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

UW WETTELIJKE RECHTEN

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder het recht om toegang, correctie, verwijdering, beperking, overdracht, bezwaar tegen verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en (waar de wettige grond voor verwerking toestemming is) te vragen toestemming intrekken.

Als u een van de hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, kunt u ons een e-mail sturen op info@hetcontentatelier.nl.

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is, of weigeren in deze omstandigheden aan uw verzoek te voldoen.

Het is mogelijk dat we u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om deze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen

reactie op uw verzoek om onze reactie te versnellen.

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Af en toe kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of als u meerdere verzoeken heeft gedaan. In dit geval zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

U kunt zich op elk moment afmelden voor onze e-nieuwsbrieven of updates via de afmeldlink onderaan alle e-mailcommunicatie. Als u vragen heeft of problemen ondervindt bij het uitschrijven, neem dan contact met ons op via hinfo@hetcontentatelier.nl.

WACHTWOORD

Om bepaalde functies van de Website of de inhoud ervan te gebruiken, hebt u mogelijk een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord en u bent verantwoordelijk voor alle activiteiten, zowel door u als door anderen, die plaatsvinden onder uw gebruikersnaam of wachtwoord en binnen uw account. Wij kunnen en zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het feit dat u uw gebruikersnaam, wachtwoord of accountgegevens niet hebt beschermd. Als u uw gebruikersnaam of wachtwoord met anderen deelt, kunnen zij mogelijk op eigen risico toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens.

U stemt ermee in dat u uw gebruikersnaam of wachtwoord met niemand zult delen en dat u deze informatie veilig zult bewaren. U stemt ermee in dat u onbevoegde gebruikers geen toegang tot uw account zult geven om afbeeldingen te gebruiken of te downloaden of om wijzigingen aan uw account aan te brengen. Verder gaat u akkoord met de volledige beeldlicentie en aankoopovereenkomst die op deze website te vinden zijn.

U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. Om u te helpen beschermen tegen ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik, moet u ervoor zorgen dat u zich afmeldt aan het einde van elke sessie die uw gebruikersnaam en wachtwoord vereist.

We zullen ons uiterste best doen om uw gebruikersnaam en wachtwoord(en) privé te houden en zullen uw wachtwoord(en) niet anderszins delen zonder uw toestemming, behalve indien nodig wanneer de wet dit vereist of in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke actie noodzakelijk is, in het bijzonder wanneer openbaarmaking noodzakelijk is om iemand te identificeren, contact op te nemen of juridische stappen te ondernemen tegen iemand die mogelijk schade toebrengt aan anderen of onze rechten of eigendommen verstoort.

ANTI SPAM BELEID

We hebben een anti-spambeleid en bieden u de mogelijkheid om u af te melden voor onze communicatie door de afmeldlink onderaan alle e-mails te selecteren. We hebben de nodige stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de CAN-SPAM-wet van 2003 door nooit misleidende informatie te verzenden. We zullen uw e-mailadres niet verkopen, verhuren of delen.

LINKS VAN DERDEN

Deze website kan links bevatten naar websites van derden, plug-ins en applicaties. Door op die links te klikken of deze verbindingen mogelijk te maken, kunnen derden mogelijk gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

COOKIES

U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd, of dat u wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet goed kunnen functioneren. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, zie ons Cookiebeleid.

KINDEREN

We verzamelen geen informatie van iemand onder de 18 jaar in overeenstemming met COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act) en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU). Onze website en de inhoud ervan is gericht op personen die ten minste 18 jaar of ouder zijn.

VERANDERINGEN

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd veranderen; als er wijzigingen zijn aangebracht, zullen ze hier worden geplaatst. U erkent en stemt ermee in dat u dit beleid hebt gelezen en dat u de site zult blijven bekijken om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

CONTACT

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijken aangezien wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. We gebruiken vertrouwde derde partijen als onze gegevensverwerkers voor technische en organisatorische doeleinden, waaronder voor betalingen en e-mailmarketing. We doen redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat onze gegevensverwerkers voldoen aan de AVG.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of andere informatie nodig heeft, neem dan contact op via info@hetcontentatelier.nl.

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://hetcontentatelier.nl.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.